Leden 2013

Aktuální projekce 6 / 2 / 2013

30. ledna 2013 v 22:52 Aktuální projekce
Téma: Prapříčiny 6 / 2 / 2013
Filmy: Mater noster / 2012 / 42min, Tělo v systému / 2012 / 25min
Diskutující: Marika Pecháčková - režisérka, Květa Přibylová - režisérka a Helena Máslová - lékařka

Mater noster

synopse:
Paní Marcelu bolí přes rok hlava. Chodí po doktorech a nikdo ji nepomáhá, bolest se zhoršuje. Marcela je přesvědčená, že je její nemoc způsobená nějakou tělesnou disfunkcí. Její dcera, režisérka filmu, to vidí jinak: chápe nemoc své mámy jako vzkaz a snaží se ho filmem dešifrovat. Nemůže se zbavit pocitu, že se jí ta nemoc také nějak týká. Sleduje svou mámu na návštěvách u lékařů a v průběhu třičtvrtě roku, kdy film vzniká, se své mámy ptá na souvislosti, o kterých "se nemluví", které jsou ale důležité pro pochopení jejích vlastních životních "disfunkcí".

Tělo v systému

synopse:

Profesor Pavel Kolář, přednosta kliniky rehabilitace v FN Motol, je fyzioterapeut a mnohem více než svaly ho zajímá mozek. Svaly jsou totiž pouze články v systému. A chceme-li dobře léčit, nestačí, když známe detailně jednotlivé články, musíme chápat celek.
A také si musíme uvědomit, že tento celek - tedy naše tělo - neleží někde mimo nás: "V medicíně si musíme stále uvědomovat, že člověk je subjekt, že není objektem," říká Kolář. Touto větou však nevysílá kritiku pouze na stranu lékařů a současné superspecializované medicíny. Míří i do řad pacientů, kteří čekají, že s nimi bude jako s předmětem naloženo a budou bez vlastního přičinění "opraveni."
Avšak jsme to my, potenciální pacienti, kteří bychom se ve svém vlastním zájmu měli naučit vnímat své tělo a nechápat pohyb pouze jako mechanickou činnost sloužící k vylepšení kondice či figury. Je to právě schopnost prožívat pohyb a uvědomit si sám sebe na této tělesné úrovni, co nám podle Pavla Koláře velmi chybí.
Film se snaží představit Kolářův pohled na tělo a pohyb - pohled v přeneseném, ale i velmi doslovném smyslu. Jelikož Pavel Kolář si pohled čili názor tvoří na základě velice precizního pozorování.


Aktuální projekce 9 / 1 / 2013

3. ledna 2013 v 19:35 Aktuální projekce

Téma: Národní identita? 9 / 1 / 2013
Film: Krehká identita / 75 min / 2013 / SK
Režie: Zuzana Piussi

Diskutující: Patrik Eichler - novinář
a Richard Císler - historik

Idea filmu vznikla na cestách po Slovensku. Piussi najskôr nakrútila bitku v Bytči na mestskom zastupiteľstve, kde občania zúrivo bránili tabuľu na Tisovom dome. Snímka začala vznikať z potreby zaznamenať udalosti a kriticky ich pomenovať. Časť filmu vznikla reportážnou metódou (napr. odhaľovanie sochy Svätopluka na bratislavskom hrade a nasledujúce manifestácie, či nakrúcanie rôznych národných podujatí). Piussi prináša ďalší autorský film, ktorý ponúka zamyslenie sa nad národnou identitou a ukazuje súčasných "pseudonárodných" buditeľov inak, ako ich poznáme z médií. Nielen ako jednoduché figúrky a bábky, ale ako ľudí s vlastnou prehistóriou, filozofiou, argumentmi a citmi. Ako ľudí so spôsobom uvažovania, ktorý je možno nemoderný, smiešny, odmietaný a zavrhovaný, a práve preto sa môže stať ľahkou korisťou extrémizmu, ktorý na svoje ciele neváha zmanipulovať a zneužiť čokoľvek.